מחלות ילדים - מידע להורים

קומה נמוכהקומה נמוכהכל הילדים יכולים לעלות למתקנים בלונה פארק ורק הילד שלכם עדיין מתחת 135 ס"מ??? איך מאבחנים קומה נמוכה, האם יש מה לטפל?
בוב ספוגבוב ספוג המחקר הרפואי עסק וממשיך לעסוק בנזקים שהטלביזיה גורמים למוח שלנו, בעיקר הנזקים לטווח הארוך, והפגיעה בחלק מהיכולות התפקודיות השכליות שלנו ושל ילדנו. האם לבוב ספוג יש השפעה על כך?