family diet


האם הכחדנו את אמא מתוך הבישול?
ומה זה אומר עלינו?
 


אנחנו מתבוננים במתח ובציפייה כאשר אייל שני מתקרב אל הבשלן שמולו... הוא מישיר עיניים ומבט חודר, ו... אנחנו עוצרים את הנשימה מרוב לחץ... איזה משפט אלמוותי יהדהד מגרונו ויזרק אל החלל הטלוויזיוני? האם "אני אהבתי את זעקת הפטרוזיליה שבקעה ממך מול המחבת. כל זעקה כזאת היא כמו זעקת הלידה שלך" או  אולי "אתה הכחדת את אמא שלך מתוך הבישול"...
 
תוכניות בישול תופסות חלק נכבד מהפריים-טיים בטלוויזיה, ואם נכון הדבר שתוכניות הטלווזיה הן בבואת חיינו, אולי זה גם מה שקורה בכל בית ובית? האם הבישול הפך לאירוע חוויתי ומשפחתי? האם הארוחות המשפחתיות חזרו ממחשכי  ה"אאוט" אל הכי "אין" שיש?
 
בעיתון הרפואי PEDIATRICS פורסם מאמר מחקרי אשר ריכז 17 מחקרים שונים בנושא השפעת הארוחה המשפחתית על חיינו. החוקרים המלומדים אספו מהמחקרים הללו מידע רפואי על כמאה ושמונים אלף ילדים (!!!) מגיל שנתיים ועד שמונה-עשרה, וניסו לענות על השאלה הגדולה – האם ארוחות משפחתיות עושות לנו טוב?
לא מדובר על אותה ארוחה משפחתית,  חד-שנתית,   בפסח, כאשר אין ברירה ויושבים מול דודה פסיה ודוד לייזר , ונחנקים ממצה וגפילטע... כדי לשיר ביחד "דיינו" (די! די! דיינו!!!).  השאלה המחקרית היתה האם משפחות אשר קובעות לעצמן יותר מ 3 ארוחות משפחתיות בשבוע – מנחילות לילדיהם הרגלי תזונה טובים יותר?פחות בעיית השמנה?פחות הפרעות אכילה? כל זאת, בהשוואה למשפחות אשר אינן אוכלות ארוחות משפחתיות בצורה מסודרת.
 

ומה המסקנה? אתם ודאי סקרנים.  
התשובה היא חד משמעית, ובמילה אחת: כן. באיסוף הנתונים הרפואיים, הכוללים משקל, גובה, BMI (מדד הנותן מידע על היחס בין המשקל לגובה) מ 17 מחקרים על מספר עצום של נחקרים נמצא באופן חד משמעי ומובהק מבחינה סטטיסטית, שמשפחות אשר קובעות ארוחה משפחתית מעל 3 פעמים בשבוע, יש סיכויים גבוהים יותר שילדיהם לא יגיעו להשמנה (ב 12% פחות מקבוצת "אוכלים בגפם"), ארוחותיהם בריאות ומאוזנות יותר (ב 20% יותר מקבוצת הביקורת, של ילדים שלא אוכלים בארוחות משפחתיות), וסיכוייהם לסבול מהפרעות אכילה נמוך ב 33% בחבריהם האוכלים בדד ולא באווירה משפחתית באופן סדיר.
 
לסיכום, בשביל הבריאות שלכם, ושל ילדכם – תקבעו מראש לפחות שלוש ארוחות משפחתיות.  זה טוב לבריאות! זה טוב למשפחה!