ADHD

ADHD - אתיולוגיה ופתופיזיולוגיהADHD - אתיולוגיה ופתופיזיולוגיה מהי הפרעת קשב וריכוז? כיצד הפרעת קשב וריכוז מתבטאת? ומהם הקריטריונים לאבחון ADHD? כל המידע מבוסס על הרצאתה של ד"ר איריס מנור
ADHD - אפידמיולוגיהADHD - אפידמיולוגיהאיזו סטטיסטיקה קיימת בנוגע לשכיחות התחלואה הקרויה "הפרעת קשב וריכוז".  שכיחות התופעה מושפעת משיטות מחקר שונות, שיטות אבחון שונות. הסבר מפורט - במאמר. 
דני והקריטריונים של ADHDדני והקריטריונים של ADHD הוריו של דני לומדים להכיר את הקריטריונים של הפרעת קשב וריכוז לפי התנהגות בנם בבית ובבית הספר / בגן. פירוט מלא של כל הקריטריונים הנדרשים לאבחנה של ADHD. מבוסס על שאלוני קשב וריכוז ולפי מידע הקיים באתר של חברת יאנסן. 
ADHD ותחלואה נלווית חינוכיתADHD ותחלואה נלווית חינוכיתילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז לעיתים סובלים מקשיים נוספים בתחום הלימודי. כיצד מאתרים לקויות למידה? מהן לקויות למידה? וכיצד מטפלים בהן? כל המידע - בסיכום. 
כיצד לדבר עם ילד הסובל מ ADHD?כיצד לדבר עם ילד הסובל מ ADHD? מה אומרים ומה לא אומרים לילד הסובל מהפרעת קשב וריכוז? כיצד לתפקד איתו? כיצד להדריך אותו? התקשורת עם ילד הסובל מה ADHD - דורשת מאיתנו מחשבה. 
ADHD בגיל טרום בי"סADHD בגיל טרום בי"סהאם ניתן לאבחן הפרעת קשב וריכוז בגיל הגן, לפני בית הספר? מהם המאפיינים של ילד הסובל מהפרעת קשב וריכוז ועד כמה מדוייק האבחון בגיל זה? האפ ניתן לטפל כל כך מוקדם? 
ADHD - מבחנים ממוחשביםADHD - מבחנים ממוחשביםשימוש במבדקי מחשב ככלי עזר לאבחון ADHD. מהו מקומו של TOVA ו MOXO? ו BRC?
ADHD מאמרים באנגליתADHD מאמרים באנגלית מאמרים והרצאות מעניינות בנושא ADHD, למעוניינים להעשיר את ידיעותיהם.