שונות - DD

סלמונלה טיפי (typhoid fever) במטיילים למזרח.
בחולים המהגרים, יש לחשוב מעבר למחלות ה"רגילות" של זיהומים נשימתיים ו GIT על:
מלריה, הפטיטיס ויראלי (HBV-HCV, תמיד HIV), דנגי, לישמניאזיס. TB, אבצס כבדי אמבויוזיס, ברוצלה, לפט וספירה, טולרמיה, ריקציה.
 
 
 
Acute retinal necrosis – פאנאובאיטיס, וסקטןיטיס, היפרדות רשתית מאוחרת:
משפחת ההרפס: VZV (הכי נפוץ), HSV1-2, EBV ו CMV.
בירור: ע"י סרולוגיה להנ"ל + נוזל מנוזל גלגל העין לתרבית ו PCR.
טיפול: סטרואידים פומי. אנטי ויראלי IV. פוטוקואגולציה בלייזר פרופילקטי.
DD: רטיניטיס (בשל CMV), דימום, כוריארטיניטיס בשל TOXO, ו ocular syphilis, בכצ'ט, סרקואידוזיס.
 
 
HYPHEMA
  1. טראומה
  2. לוקמיה
  3. הפרעת קרישה (bleeding diathesis)
  4. רטינובלסטומה
  5. גידול אינרהאוקולרי